Библиотека Дома ученика средње железничке школе

Историјат

Библиотека Дома ученика средње железничке школе je основана 1963. године у склопу Железничког образовног центра. 1980. године библиотека прелази у ингеренцију Дома ученика као самостална организација, тако да је овом приликом Дом обновио библиотечки фонд разноврсном грађом. У складу са Законом о библиотечко-имформационој делатности, 2011. године извршена је прва комплетна ревизија библиотечке грађе и том приликом су отписане застареле и оштећене књиге.

Организација

Библиотека располаже са око 5000 јединица квалитетне и актуелне библиотечке грађе. Иначе, рад библиотеке је унапређен набавком “ИБГ“ програма за електронско библиотечко пословањe, тако што је формирана аутоматизована електронска библиографско-каталошка база података, целокупног књижног фонда, односно електронски каталог.

 • Библиотека је са неколико јединица- просторија повезана у једну функционалну целину:
 • Библиотека са Дигиталном школом (60 места)
 • Велика читаоница (150 места)
 • Мала читаоница (35 места)
 • Галерија „Одјек“

Циљеви и задаци

Реализујћи свој рад домска библиотека остварује следеће циљеве и задатке:

 • планира, набавља и обнавља књижни фонд
 • инвентарише и каталошки обрађује нове књиге
 • информише читаоце о новим књигама, часописима и другој библиотечкој грађи
 • усмерава ученика на коришћење извора информација преко каталога,библиографија и интернета
 • учествује у организацији предавања, семинара и трибина
 • развија и негује читалачке способности ученика
 • сарађује са васпитачима, психологом и педагогом
 • припрема изложбе
 • учествује у припреми и изради домског часописа
 • учествује у организацији културне и јавне делатности: књижевни сусрети, семинари, предавања и трибине
 • сарађује са Народном библиотеком Србије, Библиотеком Града Београда и осталим домским и школским библиотекама.

 

 Информације

радно време:

 • понедељак, уторак, среда и четвртак од 8 до 20 часова
 •  петак од 8 до 16 часова

телефон: +381 11 2072788

e – mail: biblioteka@domucenika.com