Васпитач код ученика подстиче развој свести о себи, утиче на мотивациону самосталност, развијање самодисциплине, самокритичког односа према ауторитету.

8Посебна помоћ васпитача ученику је у овладавању оптималних стратегија индивидуалних проблема, обогаћивање социјалних сазнања, развијање комуникативних способности (ненасилна комуникација, конструктивно решавање сукоба, одговорност за сопствене поступке).

Неке од тема које се обрађују у оквиру ове области су

  • Проблеми у животу
  • Међулична наклоност и младалачка љубав
  • Припрема младих за брак и породицу
  • Лепо и ружно понашање
  • Бонтон
  • Конфликти – врсте и начини превазилажења
  • Јачање личне контроле и истрајности