Рокови за пријављивање на конкурс за пријем ученика средњих школа у Дом ученика средње железничке школе

konkurs

Пријављивљње кандидата на конкурс за пријем ученика средњих школа у Дом ученика средње железничке школе обавиће се у следећим роковима:

  • за прву расподелу од 7 до 15. јула 2014. године,
  • за преостала слободна места од 25 до 28. августа 2014. године,
  • за осетљиве друштвене групе, за оне који нису добили смештај у првој расподели од 25 до 28. августа 2014. године.