Обавештење о пријему докумената за конкурс 2017

УЧЕНИЦИ КОНКУРИШУ ЗА МЕСТО У ДОМУ У ПРВОЈ РАСПОДЕЛИ ОД:

4. ДО 17. ЈУЛА 2017. од 8 до 15 часова

РАНГ ЛИСТА ПРИМЉЕНИХ БИЋЕ ИСТАКНУТА ПО ЗАВРШЕТКУ КОНКУРСА
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

1. Пријава за конкурс (купује се на рецепцији Дома од 15. jуна 2017.године);
2. За ученике првих разреда средњих школа: јавне исправе о завршеној основној школи (сведочанства о завршеним разредима од V до VIII, уверење о обављеном завршном испиту) и потврду о упису у средњу школу (за ученике који су уписани у I разред средње школе)
3. За ученике других, трећих и четвртих разреда: СВЕДОЧАНСТВО или оверена фотокопија сведочанства о завршеном претходном разреду (за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе);
4. Уверење о приходима по члану домаћинства за од 01.01. до 31.03. текуће године, издато од стране општинског органа из места пребивалишта где његов родитељ, односно старатељ има пребивалиште (да пребивалиште није мењано шест месеци пре објављивања конкурса);
5. Дипломе и друге награде са учешћа на такмичењима ученика, које се налазе у календару такмичења ученика (у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја) у школској 2016/2017.години;
6. Награде и похвале са учешћа у активностима у Дому ученика (за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе).
ТРОШКОВИ УПИСА : 300,00 динара