ОБАВЕШТЕЊЕ О УСЕЉЕЊУ УЧЕНИКА У ДОМ ЗА ШКОЛСКУ 2016/17 ГОДИНУ

Обавештавамо ученике и ученице који су по коначној ранг листи остварили право на смештај у Дом ученика средње железничке школе да ће се усељење обавити у среду, 31.08.2016.године по следећем распореду:

–       за I годину од 08 до 16 h

–       за II, III и IV годину од 10 до 18 h.

Приликом усељења ученици су у обавези  да доставе уплатницу за месец септембар у износу од (5358,00дин.), као  и лекарско уверење, не старије од 15 дана.

 Ученици се могу уселити у Дом ИСКЉУЧИВО  уз присуство родитеља или старатеља, који мора да потпишe Уговор.

Ученици и ученице који се не уселе до петка, 02.09.2016.године до 12h,  губе право на смештај у Дом ученика.