Обавештење о усељењу ученика

Обавештавамо ученике и ученице који су по коначној ранг листи остварили право на смештај у Дом ученика средње железничке школе да ће се усељење обавити у четвртак, 31.08.2017.године по следећем распореду:
– за I годину од 08 до 16 h
– за II, III и IV годину од 10 до 18 h.
Приликом усељења ученици су у обавези да доставе уплатницу за месец септембар у износу од (5358,00 дин.), као и лекарско уверење, не старије од 15 дана.
Ученици се могу уселити у Дом ИСКЉУЧИВО уз присуство родитеља или старатеља, који мора да потпише Уговор.
Ученици и ученице који се не уселе до суботе, 02.09.2017.године до 15h, губе право на смештај у Дом ученика средње железничке школе.