Обавештење 2

Na osnovu tačke 7. Konkursa za prijem učenika srednjih škola u Republici Srbiji u ustanove za smeštaj i ishranu učenika za školsku 2012/13 godinu, kandidati iz osetljivih društvenih grupa koji prema redosledu na konačnoj rang listi nisu dobili smeštaj u prvoj raspodeli imaju pravo da u roku iz tačke 3. ovog konkursa (od 27.08. do 31.08.2012.) podnesu zahtev ustanovi da se posebno rangiraju u okviru namenski opredeljenih kapaciteta ustanove.

Uz zahtev kandidat podnosi dokumentaciju kojom dokazuje pripadnost osetljivoj društvenoj grupi.

Predsednik komisije za upis

Velimir Kramar