Обавештење

За ученике који су на основу коначне ранг листе остварили право на смештај у Дом, а који у периоду од 31.августа до 03.септембра 2011.године не изврше усељење у Дом, сматраће се да су одустали од права на смештај.

У Београду, 28.07.2011.године

Председник комисије за пријем у дом

Велимир Крамар