Обавештење

Обавештавају се сви запослени у Дому ученика средње железничке школе да ће се Интерна провере одржати 28. маја 2014. године у периоду од 8:00 до 15:00 часова, у складу са Планом провере.

Проверу ће извршити тим у саставу:

  1. Ивана Гавриловић, вођа тима
  2. Мирко Недељковић, члан тима
  3. Славица Пражић, члан тима
  4. Драгица Огњановић, члан тима

Предмет провере обухвата:

Провера усаглашености сопственог менаџмента квалитетом QMS са захтевима стандарда ISO 9001 и документације QMS  и провера усаглашености HACCP система за захтевима Codex alimentarius-a и документације HACCP, провера примене наведених система у пракси и провера резултата њихове примене, укључујући и проверу спремности Дома ученика средње железничке школе у Београду за предстојећу екстерну проверу.

Обавеза запослених је да у терминима дефинисаним  Планом провере:

  • омогуће тиму за проверу спровођење провере у њиховој организационој целини – служби,
  • присуствују уводном и завршном састанку (они који буду позвани од директора)
  • сва одговорна лица буду на располагању тиму за проверу за пружање информација у току провере,
  • обезбеде тиму за проверу увид у документа и записе који су у надлежности ваше организационе целине – службе.

Драгица Шкорић

Представник руководства за IMS