Обавештење

Ученици који  у периоду од 31.08. до 03.09. 2014. не изврше уселење у Дом, сматраће се да су одустали од права на смештај у Дом.

Председник комисије за пријем у Дом

Велимир Крамар