ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо ученике и ученице који су по коначној ранг листи остварили право на смештај у Дом ученика средње железничке школе да ће се усељење обавити у четвртак, 31.08.2017.године по следећем распореду:

• за I годину од 08 до 16h;
• за II, III и IV годину од 10 до 18h.

Приликом усељења ученици су у обавези да доставе уплатницу за месец септембар у износу од 5358,00 динара, као и лекарско уверење,не старије од 15 дана.

Ученици се могу уселити у Дом ИСКЉУЧИВО уз присуство родитеља или старатеља, који мора да потпише Уговор.

Сви ученици морају имати домску легитимацију коју користе за улазак у собе и за евидентирање приликом узимања оброка.
Домска легитимација важи две године и продужава се сваке школске године.
Цена нове домске легитимације са једногодишњом чланарином износи 700,00 динара.
Цена продужења домске легитимације (чланарина) износи 249,00 динара.

Ученици се могу фотографисати за нове и продужити важеће легитимације 31.08.2017. и 01.09.2017.године од 8-17h, а од понедељка, 04.09.2017.године од 7-14.30h.

Ученици и ученице који се не уселе до суботе, 02.09.2017.године до 15h, губе право на смештај у Дом ученика средње железничке школе.

УПРАВА ДОМА