Обавештење

ПРЕДМЕТ: Обавештење број 1.

На основу члана 46. Статута Дома ученика средње железничке школе и члана 6. став 12. и 13.Закона о ученичком и студенском стандарду , директор Дома мр.Веселин Анђелић донео је Одлуку да право на смештај у Дом ученика средње железничке школе имају ученици који су то право остварили на основу прелиминарне ранг листе.

ПРЕДМЕТ: Обавештење број 2.

За ученике који су на основу коначне ранг листе остварили право на смештај у Дом школске 2013/14, а који у периоду од 01. до 03. септембра 2013.године не изврше усељење у Дом, сматраће се да су одустали од права на смештај.

Председник Комисије за пријем у Дом

Велимир Крамар