Огледне теме

dscn6220

У оквиру реализације Плана стручног усавршавања у установи током месеца новембра и децембра реализоване су три огледно/угледне теме у организацији актива II,III и IV године.
30. новембар Моралне дилеме – реализатор Плескоњић Владимир (актив IV године);
12. децембар Важност међуличних односа у адолесценцији (пријатељски односи) – реализатори: Поповић Љиљана и Миличић Миомира (актив II године);
21. децембар Негативни утицај мас – медија: Reality show – реализатор Тасић Миломир (актив III године).
Теме су реализоване уз коришћење савремених средстава (видео-бим, PowerPoint презентација) и метода рада (радионице) и уз популарисање иновација. Васпитачи су кроз различите облике демонстрирања васпитне активности добили могућност да их усвоје као узор (велики број младих васпитача и васпитача приправника присуствује извођењу тема), што и јесте васпитна и образовна функција овог облика стручног усавршавања.
Евалуација након реализације је корисна јер је показатељ шта је било лакше, а шта теже извести, које све неочекиване ситуације могу да се јаве и како их превазићи, а све у циљу стручног усавршавања и јачања компетенција васпитача.