Одлука

На основу члана 46. Статута Дом ученика средње железничке школе и члана 6 став 12 и 13. Закона о ученичком и студентском стандарду, директор дома ученика мр. Веселин Анђелић донео је ОДЛУКУ

  1. Право на смештај на основу коначне ранг листе имају следећи ученици: Девојке закључно са редним бројем 232 и дечаци закључно са редним бројем 320.
  2. Одлука из става I је коначна