Дом ученика средње железничке школе у Београду – налази се у ширем центру града, на општини Палилула, у непосредној близини Железничке техничке школе.

Дом ученика средње железничке школе је васпитно – образовна установа намењена ученицима и ученицама са територије Србије , који похађају средње школе у Београду, а не живе у месту школовања

У окружењу су: Техничка школа „Раде Кончар“, Пета, Прва и Трећа београдска гимназија, Медицинска и Економска школа.

 

Дом је изграђен 1963. године, са циљем да се у њему васпитавају и образују кадрови за Југословенску железницу (ЈЖ).

Из железничког образовног центра Дом се издваја у самосталну организацију 1980. године. У складу са Законом о ученичком и студентском стандарду, Министарство просвете Републике Србије 24. 03. 1994. године преузима потпуну ингеренцију над Домом и тада он добија назив – Дом ученика средње железничке школе.

 

Основне делатности Дома су:

  • стварање повољних услова и задовољавање потреба за смештајем и исхраном ученика
  • обезбеђивање функције васпитног рада са ученицима (развијање интелектуалних и радних способности, пружање помоћи у учењу и испуњавању школских обавеза, развијање моралних и естетских вредности…)
  • пружање здравствене заштите

Живот и рад у Дому је организован на начин који ученицима, уз правилно коришћење понуђених садржаја, обезбеђује успех у свестраном образовању, као и индивидуални напредак и одрастање у самоостварену и задовољну особу.