Просторије за смештај ученика и васпитни рад функционално су прилагођене својој намени.

Дом је познат по естетско – хигијенском изгледу ентеријера и екстеријера, који васпитно делују на ученике, а боравак у њему чине пријатнијим. Дом има сопствени систем видео надзора и перманентну службу обезбеђења.

 Капацитет Дома износи 152. четворокреветне собе. Смештајни простор је концентрисан у згради павиљонског типа, коју чине три целине ( I и II интернат – ученици; III интернат – ученице) међусобно повезане савремено опремљеном рецепцијом.

 Домско двориште – парк, са тереном за кошарку, служи за рекреацију и слободне активности ученика. Објекат за административно – финансијске послове и исхрану ученика је засебна целина.

Ученицима су на располагању:

  • библиотека и читаоница (150 места),
  • клуб / ТВ сала,
  • теретана, фитнес,
  • амбуланта,
  • фискултурна сала,
  • стрељана,
  • могућност коришћења базена на Ташмајдану.