Ритам дневних активности усклађен је са сменама у школи. Кућни ред Дома ученика средње железничке школе је следећи:

6:30 – 8:00 Устајање и доручак
8:00 – 11:00 Организовано учење
11:00 – 12:00 Слободно време
12:00 – 13:30 Ручак
13:30 – 15:00 Слободно време
15:00 – 18:00 Организовано учење
18:30 – 19:30 Вечера
19:30 – 21:30 Слободне активности
21:30 Повечерје

Примарне обавезе сваког ученика у Дому су:

  • придржавање одредаба кућног реда
  • редовно похађање наставе и часова праксе
  • присуствовање организованом учењу
  • активно учешће у раду слободних активности
  • редовно плаћање смештаја и исхране у Дому

Ученици су дужни да чувају и савесно користе имовину Дома. Намерно уништавање имовине повлачи за собом изрицање педагошких мера и наплата штета.

У Дому није дозвољено пушење, уношење и конзумирање алкохола и других опојних средстава.

(извод из Кућног реда, цео документ можете погледати на страни Прописи)