Уводна реч

Дом није само установа за смештај и исхрану ученика, већ има много озбиљније, одговорније и суптилније задатке, постављене од стране друштва. Дом је пре свега васпитна установа у којој се стварају услови за васпитање и учење ученика. Имајући све ово у виду, сарадња и помоћ породице је изузетно значајна и неопходна, а један од најважнијих њених облика је припрема детета за долазак у нову средину – школу и дом. Свака промена је тешка, а ученици који се први пут усељавају у дом суочавају се са великим разликама у односу на дотадашњи начин живота и рада.

Васпитачи су ту да им помогну да се што пре упознају са правилима колективног начина живота, али су родитељска помоћ и припрема неопходне да би се процес прилагођавања убрзао и олакшао.

Родитељи би требли да унапред припреме своју децу на оно шта их чека када се уселе у дом, шта се од њих очекује, која су њихова права, који садржаји постоје у дому, те које су предности и евентуални недостаци живота у дому. Потребно је објаснити деци да је дом установа колективног смештаја у којој, да би живот и рад несметано функционисао, мора да се поштује низ правила (која су наведена у овом информатору), која, ма колико се чинила ограничавајућа, олакшавају свим корисницима свакодневно извршавање школских обавеза и омогућавају задовољавање потреба ученика, као и квалитетно провођење слободног времена.

Такође, детету треба унапред објаснити да дом не може заменити родитељски дом и родитеље, али им боравак овде може омогућити постизање многих циљева, стварање нових пријатељстава, развој поштовања и самопоштовања, те да је дом место где се учи како бити толерантан и отворен према другима.

Да би дом у што већој мери испунио своју васпитну функцију и да би се сами родитељи на најбољи могући начин у потпуности упознали са животом свог детета у дому, родитељ је дужан да барем два пута месечно (лично или телефонски) контактира групног васпитача, те да се тако на време размене све битне информације и омогући постојање чврсте везе између породице, школе и дома. Такође, показало се као добро и корисно за васпитни рад када родитељи упознају групног васпитача са свим важнијим карактеристикама личности свог детета, здравственим стањем и евентуалним навикама битним за живот у колективу.

Како су васпитачи у обавези да два пута месечно контактирају школе које похађају ученици њихових васпитних група, родитељи преко контакта са васпитачем могу да добију не само информације о животу њиховог детета у дому, већ и потпуније информације о школском успеху.

Поред тога, молимо Вас да упутите своје дете да о евентуалним проблемима током боравка у Дому разговара са својим васпитачем, а и уколико Ви знате за постојање неког проблема, обратите се, са пуним поверењем, групном васпитачу како би се ти проблеми решили на најбржи и најбољи начин. Исто тако, за разговор се можете обратити и стручним сарадницима Дома (педагогу и психологу), као и помоћнику директора за васпитни рад који су ту да би помогли ученицима да превазиђу проблеме у постизању задовољавајућег школског успеха, али и различите проблеме развојне и васпитне природе.

Оваква сарадња родитеља и васпитача, редовни контакти и родитељска заинтересованост за дететов живот и активности у Дому олакшавају узбудљив, али и стресан период боравка изван родитељског дома и прилагођавање на нове и непознате услове живота у колективном смештају.