Деца у Дом долазе са различитим навикама, преџнањима, мотивима, али са истим циљем – да што успешније заврше школовање. На путу ка том циљу наилазе на различите препреке. Улога педагога у Дому је да им олакша да све препреке на путу ка успеху што лакше савладају. То чини кроз упознавање са методама и техникама успешног учења, радом на мотивацији, концентрацији, рационализацији и организацији времена предвиђеног за учење.

Многа истраживања су показала да деца не умеју да уче. Стога ученици И разреда већ на почетку школске године учествују у едукативној радиодици „Како учимо“, док се у сарадњи са васпитачима перманентно ради на примени ефикасних метода и техника успешног учења и памћења. Такође, упућују се на коришћење литературе и других извора сазнавања и оспособљавају се за самообразовање.

Рад са ученицима одвија се индивидуално или у мањим групама. Посебно се обраћа пажња на ученике који имају проблеме у учењу и постижу слабији успех. Са њима се, путем саветодавно-васпитног рада, ради на превазилажењу проблема и отклањању узрока неуспеха.

Анализа и праћење успеха протеклих година показују тенденцију раста, као и жељу ученика да након средње школе упишу неку од високошколских установа. Из тих разлога се са ученицима завршних разреда ради на професионалној оријентацији како би се лакше определили за избор факултета.

Дом као установа ставља ученике у центар и труди се да својом организацијом и посвећеношћу свих чинилаца васпитног рада сваком појединачном ученику створи од њих самопоуздане, самообразоване и одговорне младе људе.

 

Драгица Шкорић

педагог