ПОХВАЛНИЦА

pohvalnica

СМОТРА СТВАРАЛАШТВА ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКАРА 2013

Наш библиотекар Мирољуб Ракић, у сарадњи са Милијаном Добросављевић ( професор српског ) и ВишњомМинчев ( професор енглеског ),28. октобра 2013. године добио је ПОХВАЛНИЦУ за развој школског библиотекарства, у категорији “ Библиотека – расадник вештина и врлина “.

“Билингвални час у мултимедијалној библиотеци“

“Колеге из Железничке техничке школе и Дома ученика средње железничке школе у Београду показале су нам како сарадња између професора и домског библиотекара може уродити добрим ефектима, ако се заједно планира и изводи тимски. Билингвални час у мултимедијалној библиотеци представља узоран пример кооперативног и интердисциплинарног приступа у настави, корелације између предмета, искоришћености ресурса домске библиотеке, с циљем подстицања и развијања истраживачког духа ученика. Поред тога, практиковањем тимског приступа у планирању и реализовању часа, аутори овог рада су одабрали најделотворнији начин да се и код ученика утиче на развијање тимског духа и вршњачког учења – учењем према моделу.

Због тога смо ауторима овог рада доделили ПОХВАЛНИЦУ за допринос школском библиотекарству у категорији Библиотека – расадник вештина и врлина, са жељом да наставе да развијају и негују тимски дух у средини у којој раде. “

Чланови комисије : Весна Гошовић, Славица Јурић, Мира Медлић и Марија Милосављевић.