Пријем ученика у Дом у другом кругу за школску 2017/18 годину

Комисија за пријем ученика у Дом обавештава кандидате из осетљивих друштвених група који према редоследу на коначној ранг листи нису добили смештај у првој расподели да имају право да у периоду од 21-25.08.2017.године у времену од 8-15 часова поднесу захтев установи да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета установе. Уз захтев кандидат подноси документацију којом доказује припадност осетљивој друштвеној групи.
За детаљније информације можете погледати текст конкурса за школску 2017/18 годину.