Семинар ,,Вршњачко насиље и шта са њим”

vrsnjacko nasilje

У петак, 15.12.2017. године у Дому ученика средње железничке школе одржан је акредитовани семинар под називом „Вршњачко насиље и шта са њим” ком су присуствовали васпитачи, стручни сарадници, шеф васпитне службе, помоћник директора за васпитни рад, као и реализатори семинара Тања Недимовић и Бранка Кресоја.
Акценат је стављен на заустављање и превенцију појаве вршњачког насиља, које постаје све заступљеније као феномен у савременом друштву. Учесници су били упознати са историјатом појаве вршњачког насиља, појавним облицима, као и моделима превеције, сузбијања и методама и техникама решавања конфликата у ситуацијама вршњачког насиља. Реализатори семинара су такође информисали учеснике семинара о насталим изменама у Закону о основама система образовања и васпитања, на одредбе које се односе на забрану насиља, злостављања и занемаривања деце.
Закључак до ког су дошли сви присутни учесници семинара је да је једини начин на који се може зауставити и спречити ова нежељена појава укључивање и ангажовање читавог друштва, укључујући ученике, наставнике, васпитаче, родитеље и медије.