УГЛЕДНА (ОГЛЕДНА )ТЕМА Развој критичког мишљења код ученика

1 001

Тема под називом „Развој критичког мишљења код ученика“,  одржана је 2.12.2014. године.  Први пут је примењена метода симулације. Наиме,  тема је реализована као симулација избора  за председника Ученичког парламента у  дому.

Кандидати за избор представили су своје програме. То су били : Марица Марић,  Огњен Милутиновић и Никола Станисављевић.  Присутни ученици, а била их је пуна тв-сала, симулирали су чланове парламента.  Имали су могућност да на крају излагања, кандидатима поставе питања. На основу добијених одговора и на основу процене остваривости програма изабрали су председника Парламента. Овога пута је то била Марица Марић.

Васпитач-водитељ Дивна Држајић  је,  такође, имала питања за присутне ученике,  тако да је произашао закључак да је циљ у потпуности остварен.  Циљ је,  да се подстакне критичко размишљање код ученика како би могли формирати сопствени став у животу.  Критичко мишљење подстиче радозналост  која буди истраживачки дух. Истрживање доноси знање, а оно се лакше примењује у пракси уколико се критички размишља.  Наравно, васпитач је нагласио да је критичко мишљење процес који се учи целог живота.

Извођењу теме присуствовала је помћник директора за васпитни рад  Драгица Шкорић, психолог Тијана Папић, васпитачи:  Милош Ремовић, Божана Љубеј, Мирјана Ђорђевић, Милеса Тривковић, Миљан Никчевић, Марко Жугић, Александар Дукић  и  Владимир Ђорђевић.

На крају се приступило анализи дискусије о реализованој теми.  Сви присутни су се максимално позитивно изјаснили  и посебно похвалили ученике који су излагали своје програме, као и све присутне ученике који су били изузетно заинтересовани за тему и активно се укључили у реализацију.

васпитач

Дивна Држајић