Угледна тема – Садржајно коришћење слободног времена

kviz3

У оквиру угледних тема које се у Дому презентују, актив треће године 23децембра 2013. године представио је тему „Садржајно коришћење слободног времена“. Тема је реализована у сарадњи са изабраним ученицима трећег разреда, а презентери су били Милорад Рикало и Анита Радовић, а после извођења теме организован је разговор са васпитачима и стручним сарадницима.

васпитач

Милорад Рикало