Ученице примљене у другом кругу–осетљиве друштвене групе 2017/18

СПИСАК УЧЕНИЦА ПРИМЉЕНИХ У II УПИСНОМ КРУГУ – ОСЕТЉИВЕ ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ
1. Мадић (Ненад) Сара
2. Ђорђевић (Раде) Невена
3. Обрадовић (Светлана) Емилија
4. Ђорђевић (Милета) Душица
5. Гавриловић (Милица) Виолета
6. Вуковић (Предраг) Дејана
7. Максимовић (Ненад) Љубинка
8. Филиферовић (Зорица) Ружица
9. Ивановић (Бојан) Гордана
10. Нововић (Зоран) Исидора
11. Цветковић (Петар) Кристина
12. Стефановић (Владимир) Ивона
13. Панић (Милан) Јована
14. Радосављевић (Перица) Ана
15. Станковић (Драган) Катарина
16. Николић (Драган) Јована
17. Николић (Радомир) Данијела
18. Милетић (Зоран) Марија
19. Стефановић (Данијел) Милица
20. Жујевић (Слободан) Марија
21. Стојановић (Дејан) Јована
22. Станковић (Живко) Анђела
23. Преда (Ђорђе) Ђорђијана
24. Ерделић (Веселин) Ана
25. Черчелановић (Дејан) Валерија
26. Бацић (Милош) Сунчица
27. Костић (Дејан) Марија
28. Маринковић (Радивоје) Јована