УЧЕНИЦИ КОНКУРИШУ ЗА МЕСТО У ДОМУ У ПРВОЈ РАСПОДЕЛИ ОД: 6. ДО 14. ЈУЛА 2015. од 8 до 16 часова

konkurs

РАНГ ЛИСТА ПРИМЉЕНИХ  БИЋЕ ИСТАКНУТА ПО  ЗАВРШЕТКУ КОНКУРСА

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

 

1.   Пријава за конкурс купује се на рецепцији Дома од 15.јуна

2. За ученике првих разреда средњих школа: јавне исправе о завршеној основној школи (сведочанства о завршеним разредима од V до VIII, уверење о обављеном завршном испиту) и потврду о упису у средњу школу (за ученике који су уписани у I разред средње школе):

3. За ученике других, трећих и четвртих разреда: СВЕДОЧАНСТВО или оверена фотокопија сведочанства о завршеном претходном разреду (за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе);

4. Уверење о приходима по члану домаћинства за од 01.01. до 31.03. текуће године, издато од стране општинског органа из места пребивалишта где његов родитељ, односно старатељ има пребивалиште (да пребивалиште није мењано шест месеци пре објављивања конкурса)

5. Дипломе и друге награде са учешћа на  такмичењима ученика, које се налазе у календару такмичења ученика (у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја) у школској 2014/2015.

6. Награде и похвале са учешћа у активностима у Дому ученика (за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе).

 

ТРОШКОВИ  УПИСА :  300,00  динара