Ово је страна јавних набавки усклађена са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12) који се примењује од 1. априла 2013. године. Овде можете пронаћи позиве за подношење понуда, обавештења о закљученим уговорима и остале садржаје јавних набавки који се покрећу у складу са новим Законом.

Назив јавне набавкеДокументи
ЈНР 08-2017Јавни позив за ЈНР 08

2017 ЈНР 08 Радови

Одлука о додели Уговора за ЈНР 08-2017 - Радови
ЈНД 07-172017 Јавни позив за ЈНД 07 по партијама

ЈНД 07-2017 ДУСЖШ – Набавка душека и јастука

ЈНД 07-2017 ДУСЖШ – Набавка постељине и штеп-дека

Одговор ЈНД 07-2017

Одлука о додели уговора ЈНД 07-2017
ЈНД 06-Свеже воће и поврће2017 Јавни позив за ЈНД 06 – Свеже воће и поврће

2017 ЈНД 06 – Набавка намирница за исхрану ученика - Свеже воће и поврће

ЈНД 06-2017 Обавештење о продужетку рока

Одлука о додели оквирног споразума ЈНД 06-2017 - Воће и поврће
ЈНУ 05-2017 Набавка услуга чишћења парохватача и вентилационих канала према потребама ДУСЖШ2017-ЈНУ 05 Јавни позив

2017-ЈНУ 05 Услуга чишћења парохватача

ЈНУ 05-2017 Појашњење конкурсне документације

2017-ЈНУ 05 – Одлука о закључењу оквирног споразума
ЈНД 04-2017 Набавка намирница за исхрану ученикаЈавни позив за ЈНД 04 Исхрана ученика

2017-ЈНД-04 Набавка намирница по партијама

ЈНД 04-2017 Измена Конкурсне документације

2017-ЈНД-04-03-Појашњење конкурсне документације

2017-ЈНД-04-03-Појашњење

2017 – ЈНД 04 Партија 6 – Одлука о обустави

2017 – ЈНД 04 Одлука о закључењу

JНД 04-2017- Набавка добара – храна – Обавештење о додели Уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка

ЈНД 04-2017 Конкурсна документација преговарачки поступак
JНМВ 06 - 2017ЈНМВ 06 – 2017 – Јавни позив - ХТЗ

ЈНМВ 06 – 2017 - ХТЗ

ЈНМВ – 06 – Одлука о додели Уговора - ХТЗ
JНМВ 05 - 2017 Јавни позив за ЈНМВ 05 -2017 Набавка добара

ЈНМВ 05-2017 Набавка добара

Одлука о додели Уговора ЈНМВ 05-2017
JНМВ 04 - 2017 ЈНМВ 04-2017 – Јавни позив

ЈНМВ 04-2017 – Партија 1 – Набавка горива

ЈНМВ 04-2017 – Партија 2 – Течни гас за кухињу

Одговор на Допис за ЈНМВ 04-17-партија 1

Одлука о додели Уговора – енергенти по партијама
ЈНМВ 03-2017 Услуге вршења ДДД2017-ЈНМВ 03-Јавни позив

2017-ЈНМВ 03-Услуге вршења ДДД

2017 – ЈНМВ 03 ДДД – Одлука о закључењу
ЈНМВ 02-2017-РадовиЈНМВ 02-2017-Јавни позив

ЈНМВ 02-2017- Конкурсна документација

2017 – 02 Појашњење конкурсне документације ЈНМВ 02

2017-Позив за Уговор ЈНМВ 02
ЈНМВ 01-2017 Канцеларијски материјал и тонериЈавни позив – ЈНМВ 01 – 2017 Канцеларијски материјал и тонери

ЈНМВ 01 – 2017 Набавка канцеларијско материјала и тонера за потребе ДУСЖШ

ЈНМВ 01-2017 Одлука о закључењу оквирног споразума

JНМВ 01-2017 Обавештење о оквирном споразуму

JНМВ 01-2017 Обавештење о закљученом Уговору

ЈНД 03-2017 Материјали за посебне наменеЈавни позив ЈНД 03

ЈНД 03 – Набавка добара – материјали за посебне намене – потрошни материјали, резервни делови

2017-ЈНД 03 Обавештење о продужетку рока о отварању понуда

2017-ЈНД-03 Одлука о закључењу оквирног споразума
ЈНД 02-2017 Набавка добара за одржавање хигијенеЈавни позив ЈНД 02 - Набавка добара за одржавање хигијене

ЈНД 02 Набавка добара за одржавање хигијене Дома ученика средње железничке школе

2017 – ЈНД 02 – Одлука о закључењу оквирног споразума
ЈНД 01-2017 Електрична енергија за потпуно снабдевањеЈавни позив ЈНД 01- Електрична енергија

ЈНД 01 Електрична енергија за потпуно снабдевање

2017 – ЈНД 01 – Одлука о закључењу оквирног споразума