Ово је страна јавних набавки усклађена са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12) који се примењује од 1. априла 2013. године. Овде можете пронаћи позиве за подношење понуда, обавештења о закљученим уговорима и остале садржаје јавних набавки који се покрећу у складу са новим Законом.

Назив јавне набавкеДокументи
ЈНД 01-2016- Електричне енергије за потпуно снабдевањеЈавни позив -ЈНД-01-2016-Добра-електрична енергија за потпуно снабдевање

ЈНД-01-2016-Набавка електричне енергије за потпуно снабдевање ДУСЖШ

ЈНД 01-Одлука о додели Уговора
ЈНД 02-2016-Набавка намирница за исхрану ученикаЈавни позив - ЈНД 02-2016-Намирнице за исхрану ученика

ЈНД 02-2016-Набавка намирница по партијама

Појашњење К-СНЕ за ЈНД 02

ЈНД 02-2016-Појашњење К-СНЕ

Одлука о додели Уговора за ЈНД 02-2016

Обавештење о обустави поступка 4. партије

Одлука о обустави за 4. партију

Обавештење о покретању ПП

Конкурсна документација за преговарачки поступак

Обавештење о додели Уговора у ПП 01-2016

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Одлука о обустави-партија 3

Обавештење о покретању преговарачког поступка

Конкурсна документација-партија 3

Одлука о додели Уговора за партију бр. 03-2016

Обавештење о додели Уговора за храну 2016

ПП 02 – Обавештење о закљученом Уговору
ЈНД-03-2016-Набавка технолошке опремеЈавни позив-ЈНД-03-2016-Набавка технолошке опреме

ЈНД-03-2016-Набавка технолошке опреме

Појашњење 03-16

ЈНД 03-2016-Појашњење број 2

Одлука о додели Уговора за ЈНД 03-2016

Обавештење о закљученом Уговору за ЈНД 03
ЈНР 04-2016
Јавна набавка радова
Јавни позив – ЈНР број 04 – Радови

ДУСЖШ – ЈНР 04-2016 Реконструкција спољњег уређења комплекса Дома ученика средње железничке школе

Одлука о додели Уговора ЈНР 04

ЈНР 04 - Обавештење о закљученом Уговору
ЈНУ 05-16 Услуга надоградње постојећег софтверског системаЈНУ 05-16 Јавни позив – Услуга надоградње софтвера

ЈНУ 05-16 Услуга надоградње софтвера

Обавештење о додели Уговора за ЈНУ 05

Одлука о додели Уговора за ЈНУ 05
ЈНМВ 01-2016-УСЛУГЕ ДДДЈавни позив -ЈНМВ 01-2016-УСЛУГЕ ДДД

ЈНМВ 01-2016- DDD –Вршење услуга

Појашњење 01-16

Обавештење о поднетом захтеву за 01-16
ЈНМВ 02-2016-Канцеларијски материјал и тонериЈавни позив – ЈНМВ 02-2016-Набавка канцеларијског материјала и тонера

ЈНМВ 02-2016-Набавка канцеларијског материјала и тонера за потребе ДУСЖШ

Појашњење 02-16

Одлука о додели уговора број 02-16

ЈНМВ 02-Обавештење о закљученом уговору-Канцеларијски материјал и тонери
ЈНМВ 03-2016-Услуге надоградње софтвера за васпитни радЈавни позив – ЈНМВ 03-2016-Услуге надоградње софтвера за васпитни рад

ЈНМВ 03-2016-Услуге надоградње софтвера за васпитни рад

Одлука о додели уговора ЈНМВ 03-16

ЈНМВ 03-2016-Обавештење о закљученом уговору – Услуге надоградње софтвера за васпитни рад

ЈНМВ 04-2016-Набавка добара-средстава за одржавање хигијене за потребе ДУСЖШЈавни позив – ЈНМВ 04-2016 – Набавка хемијских средстава

ЈНД 04-2016 – Набавка хемијских средстава према потребама ДУСЖШ

ЈНМВ 04-2016-Одлука о додели уговора

ЈНМВ 04-2016-Обавештење о закљученом уговору
ЈНМВ 05-2016- Набавка добара за посебне намене-потрошни материјали, резервни деловиЈавни позив- ЈНМВ-05-2016- Набавка добара за посебне намене

ЈНМВ-05-2016- Набавка добара за посебне намене-потрошни материјали, резервни делови

Одлука о додели уговора број ЈНМВ 05-2016

ЈНМВ 05-Обавештење о закљученом уговору
ЈНМВ 06-2016-Набавка папирне галантеријеЈавни позив- ЈНМВ-06-Набавка папирне галантерије

ЈНМВ-06-Набавка папирне галантерије према потребама Дома ученика средње железничке школе

Одлука о додели Уговора за ЈНМВ-06

ЈНМВ 06-2016-Обавештење о закљученом уговору
ЈНМВ 07-16-Набавка услуге за чишћење парохватача и вентилационих каналаЈавни позив за ЈНМВ 07-16 услуге чишћења парохватача и вентилационих канала

ЈНМВ 07-16-Услуге чишћења парохватача и вентилационих канала

Одлука о додели Уговора за ЈНМВ 07-16

Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ 07-2016
ЈНМВ 08-2016-Набавка радова на текућим поправкама-простор вешераја и интернатаЈавни позив – ЈНМВ 08-2016-Радови на текућим поправкама

ЈНМВ 08-2016-Радови на текућим поправкама- простор вешераја и интерната

Одлука о обустави ЈНМВ 08-2016

Обустава поступка ЈНМВ 08-2016
ЈНМВ 09-2016-Услуге ДДДЈНМВ 09-2016 Услуге ДДД

ЈНМВ 09 Услуга вршења ДДД

Измена и допуна ЈНМВ 09-2016

Обавештење о продужетку рока ЈНМВ 09-2016

Одлука о додели Уговора за ЈНМВ 09-2016

ЈНМВ 09 – Услуге – Обавештење о закљученом Уговору
ЈНМВ 10-2016 Енергенти по партијамаЈавни позив – ЈНМВ 10 – Енергенти по партијама

Партија 1 – Набавка горива

Партија 2 – Течни гас за кухињу

Појашњење конкурсне документације за ЈНМВ 10-2016

Одлука о додели Уговора по партијама ЈНМВ 10-2016

ЈНМВ 10 - Обавештење о закљученом Уговору
ЈНМВ 11 – 2016 – Набавка завесаЈАВНИ ПОЗИВ – ЈНМВ 11 – ЗАВЕСЕ

2016 – ЈНМВ број 11 – НАБАВКА ЗАВЕСА У ДУСЖШ