ЈНР-03/14-Одговор на питање везано за конкурсну документацију у поступку јавне набавке у отвореном поступку-Реконструкција ресторана

Одговор на питање за ДУСЖШ-ЈНР03