Назив јавне набавкеДокументи
ЈНД-01/15 Набавка добара-Eлектрична енергијаПозив за подношење понуде

Конкурсна документација

Обавештење о додели уговора

ЈНД-02/15 Набавка добара-Намирнице за исхрану ученикаПозив за подношење понуде

Конкурсна документација

Конкурсна документација-ИЗМЕНА

Измене и допуне конкурсне документације у поступку јавне набавке ЈНД-02/15

Обавештење о додели уговора
ЈНМВ-01/15 Услуга дератизације, дезинсекције и
дезинфекције
Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Обавештење о додели уговора
ЈНМВ-02/15 Набавка добара-Средства за одржавање хигијенеПозив за подношење понуде

Конкурсна документација

Обавештење о додели уговора
ЈНМВ-03/15 Набавка добара-Папирна галантерија за потребе ДУСЖШПозив за подношење понуде

Конкурсна документација

Обавештење о додели уговора
ЈНМВ-04/15 Набавка добара-Материјали за посебне намене-Потрошни материјали,резервни деловиПозив за подношење понуде

Конкурсна документација

Обавештење о додели уговора
ЈНМВ-05/15 Услуге надоградње постојећег система АrhiLibris-Архивско и канцеларијско пословање
Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Обавештење о додели уговора
ЈНУ-03/15 Услуге чишћења кухињских парохватача, вентилационих канала и система за климатизацију за потребе ДУСЖШПозив за подношење понуде

Конкурсна документација

Обавештење о додели уговора
ЈНД-04/15 Набавка добара-Набавка завеса у интернату ДУСЖШПозив за подношење понуде

Конкурсна документација

Обавештење о додели уговора
ЈНМВ-06/15 Текуће поправке у магацинском просторуПозив за подношење понуде

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

Обавештење о додели уговора
ЈНР-05/15 Извођење радова на адаптацији фискултурне сале ДУСЖШПозив за подношење понуде

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Измене и допуне конкурсне документације

Измена бр. 3 конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Обавештење о додели уговора

Одлука о измени уговора о јавној набавци

Извештај о измени уговора о јавној набавци

ЈНМВ-07/15 Набавка добара, енергенти, по партијама
Партија 1- Набавка горива за моторна возила путем дебитне картице
Партија 2- Течни гас-бутан пропан смеса за службу усхране ДУСЖШ
Позив за подношење понуде

Конкурсна документација-Партија 1

Конкурсна документација-Партија 2

Партија 2-Обавештење о продужетку рока

Конкурсна документација-Измена Партија 2

Одговор на питање за ЈНМВ 07-Партија 1

Одговор на питање за ЈНМВ 07-Партија 2

Обавештење о додели уговора Партија 1

Обавештење о додели уговора Партија 2

ЈНМВ-08/15 Набавка опреме за јавну безбедностПозив за подношење понуде

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

Обавештење о додели уговора
ЈНМВ-09/15 Реконструкција система и набавка добара за санитарну топлу воду у ДУСЖШПозив за подношење понуде

Конкурсна документација

Обавештење о додели уговора