Вести

Рокови за пријављивање на конкурс за пријем ученика средњих школа у Дом ученика средње железничке школе

Рокови за пријављивање на конкурс за пријем ученика средњих школа у Дом ученика средње железничке школе

Пријављивљње кандидата на конкурс за пријем ученика средњих школа у Дом ученика средње железничке школе обавиће се у следећим роковима: за прву расподелу од 7 до 15. јула 2014. године, за преостала слободна места од 25 до 28. августа 2014. године, за …

Обавештења

Обавештење

Ученици који  у периоду од 31.08. до 03.09. 2014. не изврше уселење у Дом, сматраће се да су одустали од права на смештај у Дом. Председник комисије за пријем у Дом Велимир

Одлука директора

Одлука

Усељење ученика у Дом

Усељење ученика који су примљени у Дом обавиће се у недељу 31.08.2014.г.   -       за I годину од 08 до 16 h -       за II, III и IV годину од 10 до 18 h Приликом усељења ученици су у обавези  да доставе уплатницу за месец септембар у износу од (5358 дин.), као  и …

ОБАВЕШТЕЊЕ: Продаја информатора са пријавом и уверењем за упис

Продаја информатора са пријавом и уверењем за упис Дома ученика средње железничке школе почиње 17. јуна 2014. године на рецепцији. Цена једног примерка – информатора са пријавом и уверењем износи 200,00