Zdravstvena zaštita


 

Здравствена заштита ученика остварује се у амбуланти смештеној у згради Дома. У њој раде лекари педијатри и стоматолози који здравствену заштиту спроводе кроз:
 
- превентивну здравствену заштиту;
- куративну здравствену заштиту;
- подизање медицинско-здравствене културе.
 
Непосредна здравствена заштита се остварује, пре свега, редовном бригом о хигијени просторија, постељине, ученичких соба, личној хигијени ученика, исправности намирница.
 
Сарадња са лекарима амбуланте у Дому остварује се:
 
- едукацијом и благовременим информисањем васпитача о значајним појавама за Дом,
- обиласцима васпитних група,
- предавањима и разговорима, нарочито са ученицима прве године, који се први пут сусрећу са колективним животом домског типа.
 
Васпитачи кроз свакодневни рад са ученицима непосредно раде на развијању њихових хигијенских навика. Организују се разговори са нутриционистом, где се ученици плански упознају са принципима здраве исхране.
 
 

 
 
CENTAR ZA POMOĆ U ODRASTANJU
 
У згради дома ради и Центар за помоћ у одрастању. Стручни тим, који сачињавају психијатар, клинички психолог, педијатар, спец. педагог и дефектолог, у сарадњи са васпитачима, систематски реализују следеће програме: 
 
- Психо-социјално сазревање;
- Превенција злоупотребе психоактивних супстанци;
- Психолошко саветовалиште;
- Саветовалиште за сексуалност младих;
- Тематска предавања.