Kapacitet Doma


 

Просторије за смештај ученика и васпитни рад функционално су прилагођене својој намени.
 
Дом је познат по естетско – хигијенском изгледу ентеријера и екстеријера, који васпитно делују на ученике, а боравак у њему чине пријатнијим. Дом има сопствени систем видео надзора и перманентну службу обезбеђења.
 
Капацитет Дома је 157 соба (149 четворокреветних соба, 5 шестокреветних соба и 3 двокреветне собе) за укупно 632 ученика и ученица. Смештајни простор је концентрисан у згради павиљонског типа, коју чине три целине (интернат 1 и 2 – ученици; интернат 3 – ученице) међусобно повезане савремено опремљеном рецепцијом.
 
Домско двориште – парк, са тереном за кошарку, служи за рекреацију и слободне активности ученика. 
 
Објекат за административно – финансијске послове и исхрану ученика је засебна целина.
 
Ученицима су на располагању:
- библиотека и читаоница (150 места),
- клуб / ТВ сала,
- теретана, фитнес,
- амбуланта,
- фискултурна сала,
- стрељана.