Kućni red
Ритам дневних активности усклађен је са сменама у школи.
Кућни ред Дома ученика средњих школа ,,Патријарх Павле" - Београд је следећи:

 

   06:30 – 08:30 Устајање и доручак
   08:00 – 11:00  Организовано учење
   11:00 – 15:00  Слободно време
   12:00 – 15:00  Ручак
   14:00 – 15:00  Слободно време
   15:00 – 18:00  Организовано учење
   18:00 – 21:00  Вечера
   18:00 – 21:30  Слободне активности
   22:00 - 23:00 Повечерје

 

Примарне обавезе сваког ученика у Дому су:
 
-придржавање одредаба кућног реда,
-редовно похађање наставе и часова праксе,
-присуствовање организованом учењу,
-активно учешће у раду слободних активности,
-редовно плаћање смештаја и исхране у Дому.
 
Ученици су дужни да чувају и савесно користе имовину Дома.
 
Намерно уништавање имовине повлачи за собом изрицање педагошких мера и наплата штета.
 
У Дому није дозвољено пушење, уношење и конзумирање алкохола и других опојних средстава.