Biblioteka


 

ИСТОРИЈАТ
 
Библиотека Дома ученика средњих школа ,,Патријарх Павле" - Београд je основана 1963. године у склопу Железничког образовног центра. 1980. године библиотека прелази у ингеренцију Дома ученика као самостална организација, тако да је овом приликом Дом обновио библиотечки фонд разноврсном грађом. У складу са Законом о библиотечко-имформационој делатности, 2011. године извршена је прва комплетна ревизија библиотечке грађе и том приликом су отписане застареле и оштећене књиге.
 
 
ОРГАНИЗАЦИЈА
 
Библиотека располаже са око 5000 јединица квалитетне и актуелне библиотечке грађе. Иначе, рад библиотеке је унапређен набавком “ИБГ“ програма за електронско библиотечко пословањe, тако што је формирана аутоматизована електронска библиографско-каталошка база података, целокупног књижног фонда, односно електронски каталог.
 
Библиотека је са неколико јединица- просторија повезана у једну функционалну целину:
 
- Библиотека са Дигиталном школом (60 места)
- Велика читаоница (150 места)
- Мала читаоница (35 места)
- Галерија 
 
 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
 
Реализујући свој рад домска библиотека остварује следеће циљеве и задатке:
 
- планира, набавља и обнавља књижни фонд;
- инвентарише и каталошки обрађује нове књиге;
- информише читаоце о новим књигама, часописима и другој библиотечкој грађи;
- усмерава ученика на коришћење извора информација преко каталога,библиографија и интернета;
- учествује у организацији предавања, семинара и трибина;
- развија и негује читалачке способности ученика;
- сарађује са васпитачима, психологом и педагогом;
- припрема изложбе;
- учествује у припреми и изради домског часописа;
- учествује у организацији културне и јавне делатности: књижевни сусрети, семинари, предавања и трибине;
- сарађује са Народном библиотеком Србије, Библиотеком града Београда и осталим домским и школским библиотекама.
 
 ИНФОРМАЦИЈЕ
 
Радно време:
   - понедељак, уторак, среда и четвртак од 8 до 20 часовa
   - петак од 8 до 16 часова
Tелефон: +381 11 2072788