УПИС У ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ - БЕОГРАД

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ, РОДИТЕЉЕ И СТАРАТЕЉЕ

 

Детаљније информације можете пронаћи преко линка: КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА У ДОМ 2023/2024

Пријем ученика се врши на основу „Конкурса за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану ученика за школску 2023/2024. годину“.

Капацитет Дома је 157 соба (149 четворокреветних соба, 5 шестокреветних соба и 3 двокреветне собе) за укупно 632 ученика и ученица.

Право на смештај и исхрану у Дому имају редовни ученици средњих школа, чије место пребивалишта није у седишту Дома.

Право на смештај и исхрану у установи могу да остваре и ученици који имају држављанство државе у региону (осим услова који се односи на држављанство Републике Србије).

Кандидати из осетљивих друштвених група који нису добили смештај у првој расподели имају право, да у другој расподели у августу, поднесу захтев Дому да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета.

 

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС

Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се у следећим роковима:

 

- за прву расподелу - од 03. до 14. јула 2023. године;
- за преостала слободна места - од 24. до 28. августа 2023. године;
- за осетљиве друштвене групе, за оне који нису добили смештај у првој расподели - од 24. до 28. августа 2023. године.


Напомена: Ученици који према правилницима о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања имају обавезу обављања професионалне праксе, која се бројчано оцењује и улази у укупан просек оцене, обавезни су да се пријаве у првој расподели, а њихово рангирање обавиће се у другој расподели, када достављају сведочанства. Ученицима, који се не пријаве у периоду од 03. до 14. јула, неће се накнадно примати пријаве.


ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА


Приликом подношења пријаве ученик треба да поднесе оригинална документа или оверене фотокопије:

 

• Попуњен образац пријаве који се добија уз информатор за упис у Дом: ПРИЈАВА 2023

* приликом слања поштом, потребно је уплатити пријаву, послати копију уплатнице и попуњену пријаву уз наведена документа УПЛАТНИЦА-ПРИЈАВА

• За ученике првих разреда: сведочанства о завршеним разредима од Ⅴ до Ⅷ, уверење о обављеном завршном испиту и потврда о упису у средњу школу.

• За ученике других, трећих и четвртих разреда: сведочанство о завршеном претходном разреду.

• Дипломе или друге документе о наградама са учешћа на такмичењима у организацији Министарства просвете (која се налазе у календару такмичења ученика) у претходно завршеном разреду.

• Информација о наградама, похвалама и васпитно-дисциплинским мерама у дому ученика у претходној школској години (за оне који су Ⅱ, Ⅲ или Ⅳ разред средње школе).

• Уверење о приходима по члану домаћинства за период од 01.01. до 31.03.2023. године, издато од стране општинског органа из места пребивалишта. Уверење можете скинути на следећем линку: УВЕРЕЊЕ 2023

 

Напомена: Оверене копије прихватиће се уколико су оверене код нотара, односно јавних бележника или општина (судова) на подручјима на којима нема јавних бележника, или оверене од стране школе која је издала јавну исправу (сведочанство), или подношењем оригинала на увид са копијом докумената на којем ће уписна комисија констатовати да је извршен увид у оригинал.

 

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Пријем докумената ће се обављати од понедељка до суботе у термину од 8-14 часова, у периоду прописаном конкурсом од 03-14. јула 2023. године у просторијама Дома ученика средњих школа ,,Патријарх Павле" - Београд.

 

Прелиминарна ранг листа биће постављена 15.07.2023.године на сајту Дома и на улазу интерната.

Коначна ранг листа биће објављена 28.07.2023.године.

Усељење ученика који су примљени у Дом обавиће се у четвртак, 31.08.2023. године:
за прву, другу, трећу и четврту годину од 8 до 16 часова.
Родитељски састанци за ученике прве године  биће одржани од 11-13 часова.
Приликом усељења ученици су у обавези да доставе лекарско уверење, не старије од 15 дана, ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ, као и доказе о уплати за:
- додатно физичко-техничко обезбеђење у износу од 3000,оо динара за целу школску годину;
- ученичке картице у износу од:
*нова картица – 699,00 дин. ( важи за ученике и ученице којима картица истиче 31.08.2023.године, као и за ученике који су први пут у нашем Дому)
*дупликат картице – 450,00 дин.
*продужење чланарине картице – 249,00 дин. ( важи за ученике и ученице којима картица истиче 31.08.2024.године)
на број жиро рачуна  840-0000031392845-57 и навести позив на број 97 4602149040174231700 .
Сврха уплате: домска картица  и обавезно написати ЈМБГ ученика.
Фотографисање ученика и ученица као и продужење чланарина за постојеће картице ће се обавити у канцеларији сарадника за ученички стандард од 04.09.2023.године по распореду који ће бити накнадно објављен. Ученици су у обавези да понесу са собом доказ о уплати за нову картицу или за продужење чланарине.
Ученици се могу уселити у Дом ИСКЉУЧИВО у присуству родитеља или старатеља, који је у обавези да потпише уговор.
НАПОМЕНА: Ученици који су уплатили ученички динар, нису у обавези да уплаћују домску картицу и додатно физичко – техничко обезбеђење.