УПИС У ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ - БЕОГРАД

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ, РОДИТЕЉЕ И СТАРАТЕЉЕ

 

Детаљније информације можете пронаћи преко линка: КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА У ДОМ 2024/2025

Пријем ученика се врши на основу „Конкурса за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану ученика за школску 2024/2025. годину“.

Капацитет Дома је 146 соба за укупно 584 ученика и ученица.

Право на смештај и исхрану у Дому имају редовни ученици средњих школа, чије место пребивалишта није у седишту Дома.

Право на смештај и исхрану у установи могу да остваре и ученици који имају држављанство државе у региону (осим услова који се односи на држављанство Републике Србије).

Кандидати из осетљивих друштвених група који нису добили смештај у првој расподели имају право, да у другој расподели у августу, поднесу захтев Дому да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета.

 

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС

Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се у следећим роковима:

 

- за прву расподелу - од 1. до 12. јула 2024. године;
- за преостала слободна места - од 26. до 28. августа 2024. године;
- за осетљиве друштвене групе, за оне који нису добили смештај у првој расподели - од 26. до 28. августа 2024. године.


Напомена: Ученици који према правилницима о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања имају обавезу обављања професионалне праксе, која се бројчано оцењује и улази у укупан просек оцене, обавезни су да се пријаве у првој расподели, а њихово рангирање обавиће се у другој расподели, када достављају сведочанства. Ученицима, који се не пријаве у периоду од 1. до 12. јула, неће се накнадно примати пријаве.


ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА


Приликом подношења пријаве ученик треба да поднесе оригинална документа или оверене фотокопије:

 

• Попуњен образац пријаве који се добија уз информатор за упис у Дом: ПРИЈАВА 2024

* приликом слања поштом, потребно је уплатити пријаву, послати копију уплатнице и попуњену пријаву уз наведена документа ПРИЈАВА УПЛАТНИЦА 2024

• За ученике првих разреда: сведочанства о завршеним разредима од Ⅴ до Ⅷ, уверење о обављеном завршном испиту и потврда о упису у средњу школу.

• За ученике других, трећих и четвртих разреда: сведочанство о завршеном претходном разреду.

• Дипломе или друге документе о наградама са учешћа на такмичењима у организацији Министарства просвете (која се налазе у календару такмичења ученика) у претходно завршеном разреду.

• Информација о наградама, похвалама и васпитно-дисциплинским мерама у дому ученика у претходној школској години (за оне који су Ⅱ, Ⅲ или Ⅳ разред средње школе).

• Уверење о приходима по члану домаћинства за период од 01.01. до 31.03.2024. године, издато од стране општинског органа из места пребивалишта. Уверење можете скинути на следећем линку: УВЕРЕЊЕ 2024

 

Напомена: Оверене копије прихватиће се уколико су оверене код нотара, односно јавних бележника или општина (судова) на подручјима на којима нема јавних бележника, или оверене од стране школе која је издала јавну исправу (сведочанство), или подношењем оригинала на увид са копијом докумената на којем ће уписна комисија констатовати да је извршен увид у оригинал.

 

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Пријем докумената ће се обављати од понедељка до суботе у термину од 8-14 часова, у периоду прописаном конкурсом од 01-12. јула 2024. године у просторијама Дома ученика средњих школа ,,Патријарх Павле" - Београд.

 

Прелиминарна ранг листа биће постављена 12.07.2024.године на сајту Дома и на улазу интерната.

Коначна ранг листа биће објављена 22.07.2024.године.