Javne nabavke

План јавних набавки за 2020 годину

План јавних набавки за 2020 годину -  прва измена 11.03.2020.

План јавних набавки за 2020 годину - друга измена 21.05.2020.

План јавних набавки за 2020 годину - друга техничка измена 22.05.2020.

План јавних набавки за 2021.годину

План јавних набавки за 2021.годину - прва измена

План јавних набавки за 2021.годину - друга измена

План јавних набавки за 2021.годину - трећа измена

План јавних набавки за 2021.годину - четврта измена

План јавних набавки за 2021.годину - пета измена

План јавних набавки за 2021.годину - шеста измена

План јавних набавки за 2021.годину - седма измена

План јавних набавки за 2022.годину

План јавних набавки за 2022.годину - прва измена

План јавних набавки за 2022.годину - друга измена

План јавних набавки за 2022.годину - трећа измена

План јавних набавки за 2022.годину  - четврта измена

План јавних набавки за 2022.годину - пета измена

План јавних набавки за 2023.годину

План јавних набавки за 2023.годину - прва измена

План јавних набавки за 2023.годину - друга измена

План јавних набавки за 2024.годину

План јавних набавки за 2024.годину - прва измена

План јавних набавки за 2024.годину - друга измена

 

 
Spisak kreiranih poziva za javnu nabavku


ЈНМВ 01-2018

Услуга израде софтвера за оперативно пословање и контролу према потребама Дома ученика средње железничке школе

JAVNI POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU


Rok prijave za nabavku:
16.Apr 2018


ЈНМВ 02-2018

Набавка опреме за бежични интернет према потребама Дома ученика средње железничке школе

JAVNI POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU


Rok prijave za nabavku:
16.Apr 2018


ЈНМВ 03-2018

Годишње одржавање инсталације Дома ученика средње железничке школе.

ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ODLUKA O DODELI UGOVORA


Rok prijave za nabavku:
11.Jun 2018


ЈНМВ 04-2018

Годишње одржавање инсталације Дома ученика средње железничке школе.

ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA PARTIJA 1

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA PARTIJA 2

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 


Rok prijave za nabavku:
04.Jul 2018


ЈНМВ 05-2018

Набавка рачунарске опреме за хардверску-сервер просторију према потребама Дома ученика средње железничке школе

JAVNI POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA


Rok prijave za nabavku:
24.Jul 2018


ЈНМВ 06-2018

Набавка рачунарске опреме за видео надзор  у Дому ученика средње железничке школе.

JAVNI POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA


Rok prijave za nabavku:
24.Jul 2018


ЈНМВ 07-2018

Набавка рибе и замрзнутих производа од рибе и морских плодова према потребама Дома ученика средње железничке школе

JAVNI POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA


Rok prijave za nabavku:
13.Nov 2018


ЈНМВ 08-2018

Молерскии и грађевиски радови у Дому ученика средњих школа Патријарх Павле- Београд

JAVNI POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU


Rok prijave za nabavku:
13.Nov 2018


ЈНМВ 01-2019

Набавка канцеларијског материјала и тонера за потребе ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ-БЕОГРАД.

JAVNI POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA


Rok prijave za nabavku:
13.Mar 2019


ЈНМВ 02-2019

Набавка услуга мобилне телефоније за потребе ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ-БЕОГРАД.

JAVNI POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

OДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА


Rok prijave za nabavku:
13.Mar 2019


JНМВ 03-2019

Средства за одржавање хигијене према потребама Дома ученика средњих школа Патријарх Павле-Београд.

JAVNI POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA


Rok prijave za nabavku:
14.Mar 2019


ЈНМВ 04-2019

Набавка папирне галантерије и пластике према потребама Дома ученика средњих школа Патријарх Павле-Београд.

JAVNI POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

OДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА


Rok prijave za nabavku:
14.Mar 2019


ЈНД 01-2019

Набавка електричне енергије (сукцесивно) за потпуно снабдевање ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ-БЕОГРАД.

JAVNI POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odluka o zaključivanju Okvirnog sporazuma JND 01-19

JNMV03


Rok prijave za nabavku:
04.Apr 2019


ЈНД 02-2019

Набавка намирница за исхрану ученика за снабдевање ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ-БЕОГРАД.

JAVNI POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

OBAVEŠTENJE

ODLUKA DIREKTORA O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA 


Rok prijave za nabavku:
26.Apr 2019


ЈНМВ 05-2019

Набавка добара за посебне намене - потрошни материјал, резервни делови и алати према потребама Дома ученика средњих школа патријарх Павле - Београд

JAVNI POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA


Rok prijave za nabavku:
07.Jun 2019


ЈНМВ 06-2019

Набавка комби возила са 8+1 места према потребама Дома ученика средњих школа патријарх Павле - Београд

JAVNI POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA


Rok prijave za nabavku:
10.Jun 2019


ЈНМВ 07-2019

 

Услуга чишћења парохватача, вентилационих канала и система за климатизацију према потребама Дома ученика средњих школа Патријарх Павле – Београд

JAVNI POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA


Rok prijave za nabavku:
11.Jun 2019


ЈНМВ 08-2019

Услуге одржавања опреме за угоститељство, опреме у вешерају и расхладних и клима уређаја према потребама Дома ученика средњих школа патријарх Павле – Београд

JAVNI POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA


Rok prijave za nabavku:
14.Jun 2019


ЈНМВ 09-2019

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА ДОБАРА ЗА ПОТРЕБЕ ХОСТЕЛА  ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ - БЕОГРАД

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА


Rok prijave za nabavku:
04.Jul 2019


ЈНМВ 10-2019

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА АДМИНИСТРАТИВНЕ ОПРЕМЕ И ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА ПРЕМА ПОТРЕБАМА ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ - БЕОГРАД ЈАВНА НАБАВКА бр. ДУПП-ЈНМВ-10/2019

ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНАЦИЈА

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ


Rok prijave za nabavku:
15.Jul 2019


ЈНМВ 12-2019

Предмет јавне набавке – РАДОВИ – Молерски радови у интернатима дома; број јавне набавке: ДУПП-ЈНМВ-12/2019

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


Rok prijave za nabavku:
15.Jul 2019


ЈНМВ 11-2019

 

Предмет јавне набавке – ДОБРА – Набавка ХТЗ опреме према потребама Дома ученика средњих школа Патријарх Павле – Београд; број јавне набавке: ДУПП-ЈНМВ-11/2019

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - допуна

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 


Rok prijave za nabavku:
18.Jul 2019


ЈНД 03-2019

Набавка воћа и поврћа према потребама Дома ученика средњих школа патријарх Павле - Београд - отворени поступак

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


Rok prijave za nabavku:
31.Jul 2019


ЈНМВ 14-2019

Набавка енергената по партијама према потребама Дома ученика средњих школа Патријарх Павле – Београд – ДУПП-ЈНМВ-14/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


Rok prijave za nabavku:
02.Aug 2019


ЈНМВ 13-2019

Набавка и уградња електронске опреме према потребама Дома ученика средњих школа Патријарх Павле – Београд; број јавне набавке: ДУПП-ЈНМВ-13/2019

 

JAVNI POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA


Rok prijave za nabavku:
27.Aug 2019


ЈНМВ 16-2019

Набавка и монтажа подлоге за тенис и пратеће опреме за спортски терен према потребама Дома ученика средњих школа Патријарх Павле – Београд; број јавне набавке: ДУПП-ЈНМВ-16/2019

ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


Rok prijave za nabavku:
02.Oct 2019


ЈНМВ 15-2019

Адаптација купатила у интернатима Дома ученика средњих школа Патријарх Павле - Београд“, редни број јавне набавке ДУПП ЈНМВ 15/19

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


Rok prijave za nabavku:
01.Nov 2019


ЈНУ 04-2019

Набавка услуга текућег одржавања објеката према потребама Дома ученика средњих школа Патријарх Павле – Београд;
број јавне набавке: ДУПП-ЈНУ-04/2019

ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


Rok prijave za nabavku:
20.Jan 2020


ЈНМВ 01-2020

Предмет јавне набавке – УСЛУГА – Одржавање и иновирање електронских система за аудио, видео надзор и интернет конекцију према потребама Дома ученика средњих школа Патријарх Павле -Београд;

број јавне набавке: ДУПП-ЈНМВ-01/20

ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА


Rok prijave za nabavku:
25.May 2020


ЈНМВ 02-2020

Набавка хемијских средстава за одржавање хигијене према потребама Дома ученика средњих школа Патријарх Павле - Београд; број јавне набавке: ДУПП-ЈНМВ-02/20

Јавна набавка добара

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Rok prijave za nabavku:
01.Jun 2020


ЈНМВ 03-2020

Предмет јавне набавке – ДОБАРА – Набавка папирне галантерије и пластике према потребама
Дома ученика средњих школа Патријарх Павле - Београд; број јавне набавке: ДУПП-ЈНМВ-03/20

ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Rok prijave za nabavku:
01.Jun 2020


ЈНМВ 05-2020

 ДУПП-ЈНМВ-05/20 УСЛУГЕ: Услуге ДДД, услуга испитивања животних намирница, предмета опште употребе, испитивање санитарно – хигијенског режима (брисеви), испитивање воде за пиће и БЗР – услуга прегледа електричних инсталација према потребама Дома ученика средњих школа Патријарх Павле – Београд

ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА


Rok prijave za nabavku:
05.Jun 2020


ЈНМВ 04-2020

ДОБРА - Набавка добара за посебне намене – потрошни материјал, резервни делови и алати према потребама Дома ученика средњих школа Патријарх Павле – Београд; број јавне набавке: ДУПП-ЈНМВ-04/20

ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА


Rok prijave za nabavku:
08.Jun 2020


ЈНМВ 06-2020

ЈАВНА НАБАВКА бр. ДУПП-ЈНМВ-06/20

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА ЕНЕРГЕНАТА ПО ПАРТИЈАМА ПРЕМА ПОТРЕБАМА ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ - БЕОГРАД

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА


Rok prijave za nabavku:
30.Jun 2020