Finansijski Plan

Finansijski-plan-2017

Finansijski-plan-prva-izmena-2017

Финансијски план 2018

Финансијски план - трећа измена 2019

Финансијски план 2020

Финансијски план 2020 прва измена

Финансијски план 2020 трећа измена

Финансијски план 2021

Финансијски план 2021 прва измена

Финансијски план 2021 друга измена

Финансијски план 2021 трећа измена

Финансијски план 2021 четврта измена

Финансијски план 2021 пета измена

Финансијски план 2022

Финансијски план 2022 прва измена

Финансијски план 2022 друга измена

Финансијски план 2022 трећа измена

Финансијски план 2022 четврта измена

Финансијски план 2022 пета измена

Финансијски план 2022 шеста измена

Финансијски план 2022 седма измена

Финансијски план 2023

Финансијски план 2023 прва измена

Финансијски план 2023 друга измена

Финансијски план 2024 прва измена

Финансијски план 2024 друга измена

Финансијски план 2024 трећа измена