УСЕЉЕЊЕ УЧЕНИКА 2022/2023

Препоруке које се односе на боравак ученика у Дому, можете прочитати преко линка: ПРЕПОРУКЕ.
Молимо вас да се придржавате прописаних мера, због наше и ваше личне безбедности.
Усељење ученика који су примљени у Дом обавиће се у среду, 31.08.2022. године:
- за прву, другу, трећу и четврту годину од 10 до 18 часова.
Родитељски састанци за ученике прве године биће одржани од 12-14 часова.

Приликом усељења ученици су у обавези да доставе лекарско уверење, не старије од 15 дана, ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ, као и доказе о уплати за:
- смештај и исхрану у Дому у износу од 8052,оо динара;
- додатно физичко-техничко обезбеђење у износу од 300,оо динара;
- ученичке картице у износу од:
*нова картица – 699,00 дин. ( важи за ученике и ученице којима картица истиче 31.08.2022.године, као и за ученике који су први пут у нашем Дому)
*дупликат картице – 450,00 дин.
*продужење чланарине картице – 249,00 дин. ( важи за ученике и ученице којима картица истиче 31.08.2022.године)
на жиро рачун – 840-612667-83.
Позив на број је ЈМБГ ученика.
Сврха уплате: домска картица ученика.

Фотографисање ученика и ученица као и продужење чланарина за постојеће картице ће се обавити у канцеларији сарадника за ученички стандард од 05.09.2022.године по распореду који ће бити накнадно објављен. Ученици су у обавези да понесу са собом доказ о уплати за нову картицу или за продужење чланарине.

Ученици се могу уселити у Дом ИСКЉУЧИВО у присуству родитеља или старатеља, који је у обавези да потпише Уговор.
Ове школске године, због епидемиолошке ситуације, родитељи треба да потпишу и изјаву, која је саставни део уговора. Изјава је доступна преко линка ИЗЈАВА.