Novinarska sekcija

U okviru aktivnosti Doma učenika srednjih škola ‚‚Patrijarh Pavle" - Beograd novinarska sekcija ima dugu tradiciju.

Učenici se kroz rad u novinarskoj sekciji upoznaju sa osnovnim formama novinarskog izražavanja i pravilima pisanja uz selekciju bitnih podataka. Redovno se prate važni događaji vezani za život i rad učenika u Domu.

Vaspitači podstiču članove sekcije na kreativan odnos u procesu prikupljanja i obrade neophodne građe za tekstove, upoznaju ih sa osnovama kompjuterske grafike koja obuhvata obradu digitalne fotografije, izradu zaštitnog znaka i slično.

Časopisi Magazin i Domske novine  se pripremaju u saradnji sa članovima literarne sekcije. Magazin izlazi jednom godišnje, u martu mesecu i ocenjuje se u okviru kulturnog stvaralaštva na Domijadi. Domske novine izlaze periodično i u njima su zastupljene aktuelnosti, kao i  vesti i informacije vezane za život učenika u Domu kroz razne zanimljive aktivnosti.

Radom sekcije koordinira vaspitač Aleksandar Dukić.


Najnoviji broj časopisa  pročitajte ovde