Latino plesovi

Ove školske godine je u Domu učenika srednjih škola patrijarh Pavle - Beograd uvedena nova sekcija - latino plesovi. 

Učenici se upoznaju sa plesom kao aktivnošću koja spaja umetnost i sport. Razvija se ljubav prema pokretu, zdrav odnos prema telu,sportski duh i samopouzdanje. 

Uvežbavaju se tehnike plesa za javni nastup kroz ritam latino-američkih plesova.

Koordinatori rada sekcije su vaspitačice Verica Čolić, Dušana Košutić Anđelić, Ljiljana Dragojević.