Latino plesovi

Učenici se upoznaju sa plesom kao aktivnošću koja spaja umetnost i sport.

Razvija se ljubav prema pokretu, zdrav odnos prema telu,sportski duh i samopouzdanje. 

Uvežbavaju se tehnike plesa za javni nastup kroz ritam latino-američkih plesova.

Koordinatori rada sekcije su vaspitačice Verica Čolić, Dušana Košutić Anđelić.