Turistička sekcija

Razvijanje ljubavi prema kulturnoj baštini, retoričkih,organizacionih i sposobnosti izlaganja pred grupom su osnovni ciljevi rada turističke sekcije.

Učenici se obučavaju za rad kroz organizaciju poseta i izleta, vođenje grupe, fotografisanje, snimanje, intervjuisanje i izradu postera za pano.

Turističku sekciju vodi vaspitačica Ljiljana Vulin.