Modelarska sekcija

Modelarska sekcija okuplja učenike koji žele da stvaralački i kreativno, kroz razne vidove ručnog rada, ispune svoje slobodno vreme, kao i da usavrše i unaprede znanja iz ove oblasti.

Učenici se upoznaju sa dostupnim materijalima, alatima i tehnikama za izradu predmeta i pronalaze interesantne modele za izradu maketa.

Vaspitač usmerava učenike da timski planiraju i realizuju zajedničke projekte u skladu sa sopstvenim afinitetima.

Članovi sekcije učestvuju sa maketama na regionalnim izložbama - takmičenjima iz kulturno - umetničkog stvaralaštva - Domijadi.

Sekciju vodi vaspitač Miloš Remović.