Radio stanica

Домска радио станица окупља ученике који желе да активно учествују у информисању, забави и васпитнo - образовном процесу домске популације.

На тај начин ученици имају још једну могућност за креативно изражавање и активно коришћење слободног временa у циљу што ефикасније адаптације, учења, извршавања свакодневних обавеза и што разноврснијих садржаја у слободном времену.

Садржаји који се емитују путем  домског радија треба да  побољшају следеће активности у Дому :

-           информисање  ученика о свим питањима значајним за боравак у дому, на интересантан и прилагодљив начин;

-          процес  адаптације ученика  у дому;

-          постизање оптималне школске успешности  ученика;

-          рад на личном усавршавању  ученика  (учешће у редакцији, програму);

-          укључивање ученика у  постојеће  активности - секције у дому;

-          афирмацију  успешних појединаца у дому, као и дома у целини;

-          промоцију  здравих стилова живота и стицање  радних навика;

-          подстицање ученика да редовно  извршавају  текуће  обавезе и поштују кућни ред у дому;

-          спровођење масовних акција у дому.

Програмска шема је прилагођена потребама домске популације , расположивим материјалним ресурсима и могућностима учесника секције.

Секцију води васпитач Милош Ремовић.