БИРАМ ДА РЕЦИКЛИРАМ

Еколошка секција је у оквиру теме – Разврставање отпада и рециклажа реализовала пројекат БИРАМ ДА РЕЦИКЛИРАМ. Овај пројекат је обухватио три фазе:
- разврставање и сакупљање пластичних флаша,
- награђивање најуспешније васпитне групе у сакупљању и
- рециклажа флаша у изради новогодишње јелке.
Акција сакупљања пластичних флаша „Недеља рециклаже“ је трајала од 22.11. до 26.11.2021.- у току једне радне недеље. Акција је изазвала велико интересовање ученика јер је била и такмичарског и наградног карактера. Групе су се такмичиле у броју сакупљених флаша, доносиле су их у договореном термину и пред комисијом их бројале.
Укупно је сакупљено 1538 флаша. Највише је сакупила 17. васпитна група која је награђена одласком у биоскоп на филм по избору.
Део флаша је употребљен за прављење новогодишње јелке у сарадњи са моделарском секцијом.